Comité 4 en 5 mei

Geef Vrijheid Door

In onze eerste campagne voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt het thema VRIJHEID centraal gesteld: hoe bijzonder het is dat we in Nederland sinds de bevrijding onafgebroken in vrijheid leven. Maar ook dat we samen verantwoordelijk met vrijheid om moeten gaan en dat wij, Nederlanders, die vrijheid zélf moeten doorgeven. Op 4 mei staan we er bij stil dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is en op 5 mei vieren we dat we het al zo lang genieten.

Dit uitgangspunt vormt de basis van een nieuw uiterlijk voor de gehele campagnevoering, van de huisstijlelementen als vlaggen, tassen en banners tot thematische campagnevoering en digitale invulling.

Voor de film die een reis door de tijd verbeeldt, is gekozen voor een samenwerking met speelfilmregisseur Simone van Dusseldorp (van o.a. Het leven volgens Nino en Diep). De voice over is van Sophie Hilbrand, die ook de radiocommercial insprak. Op outdoor- en printuitingen wordt vrijheid doorgegeven door Nederlanders van verschillende generaties en afkomst.

Met de oproep om vrijheid door te geven, mede via #geefvrijheiddoor, wordt in de campagne benadrukt dat vrijheid geen vage abstractie of vaststaand gegeven is, maar een even schitterend als kwetsbaar bezit waar je wat voor moet doen.

De verschillende wijzen van het doorgeven van vrijheid komen via sociale media samen op de speciale vrijheidswebsite (www.vrijheid.nl). Deze site zal gedurende de campagne weergeven hoe Nederland stil staat bij vrijheid en viert dat we in vrijheid leven.